γόμου

γόμος
ship's freight
masc gen sg
γομόω
load
pres imperat act 2nd sg
γομόω
load
imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • небракъ — НЕБРАК|Ъ (1*), А с. Безбрачие, состояние вне брака: и рати времѧ буди тi и миру. и браку и небраку. и любви и разлученью. (τῶν οὐ γομου) ГБ XIV, 30г. Ср. бракъ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • оброучитисѧ — ОБРОУЧ|ИТИСѦ (8*), ОУСѦ, ИТЬСѦ гл. 1.Обручиться: аще ли нѣции ѥще въ невѣрьи сѹще ти тако въ правовѣрьныихъ стадо причьтени межю собою бракъмь законьныимь обрѹчишасѧ. (γομου νόμῳ συνηρμώσϑησαν) ΚΕ XII, 62б; распѹщению внити ѡбрѹчьшемасѧ лицема… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обьщениѥ — ОБЬЩЕНИ|Ѥ (365), ˫А с. 1.Связь, отношение: нѣ(с) бо никоѥгоже обьщени˫а тьмѣ къ свѣтѹ. СбТр XII/XIII, 5 об.; Аще же ѡ цр҃квныхъ вещехъ бѹдеть вина. ни ѥдиного же ѡбщениѧ имѣти градьскымъ властелемъ но ѥп(с)пъ... да сѹдить. (κοινωνίαν) КР 1284,… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.